vaardigheden

Een naam … 3 woorden … van werkelijkheid naar filosofie …

Werkplaats …Plaats voor reflectie, uitwisseling, creativiteit..

Tevens een administratief als technisch locatiebeheer, het is de plaats waar de ideeën samen gebracht worden en vorm krijgen. Het is de plaats waar de vaardigheden van ons team zich terug vinden om zo aan elk bouwproject en infrastructuur te beantwoorden, maar ook om gelijktijdig alle andere aspecten te ontwikkelen van onze activiteit : expertise-bestuurraad, audit als bijstand bij projectmanagement, meetresultaten van het aangepaste grondgebied.

Architectuur… Passie die groeit

Aangezien onze missies van verschillende aard zijn, blijft echter de architectuur de motor en de basis van ons beroep. Wij trachten in die zin ruimtes in combinatie van esthetiek te creëren, ontwikkelen en renoveren met functionaliteit en gepersonaliseerde smaak ; dit alles in sociale-economische werkelijkheden en een gerespecteerd milieukwaliteit  voor de plaats en de mens. Wij gaan nog dieper in de architectuur, de opgelegde reflectie, de gevoeligheid en de strengheid, de rijkdom van het detail en beheersing van het voorgelegde gebaar. Het is voor deze dat de architectuur toestaat de eenvoudige straling van het ingebouwde te overschrijden om zich te openen naar andere disciplines.

Stabiliteit … Basis van de duurzaamheid

Ernstig en gewetensvol ontwikkelen wij wat wij beheren en beheren wat wij ontwikkelen. Zo is het team dat de werkplaats samensteld multidisciplinair, vrijwillig polyvalent en staat open zonder terughoudendheid naar gespecialiseerde partners. De vaardigheden van elk zijn geregistreerd met betrekking tot andere als een «spirit teamwork « strevende naar het gemeenschappelijk belang.

  • // galerij

  • // adres

    Route de Mons, 98
    B-7130 BINCHE
    T: 00 32 (0)64/33 83 07
    F: 00 32 (0)64/33 93 31