BâTIMENT PUBLIC RéNOVATION BIBLIOTHèQUEType gebouw : Gebouw met erfgoedbelang